Kontakt

Římskokatolická farnost Loučka u Valašského Meziříčí

IČO: 48739707

BČÚ: 1763626399/0800

P. Ján Rimbala – 737 025 221

Svátost křtu, manželství
Pokud máte zájem o křest dítěte – domluvte se nejlépe po mši sv., 3 týdny před termínem křtu, u svátosti manželství – nejpozději 3 měsíce před termínem svatby.

Pohřeb
Pohřeb můžete domluvit kdykoliv, pokud chcete pohřeb se mší sv., kontaktujte, prosím, nejdřív kněze a potom pohřební službu.

Návštěvy nemocných
Kněží ve farnosti navštěvují nemocné doma jednou za měsíc – obvykle první pátek v měsíci.
Pokud máte doma pokřtěného člověka v nebezpečí smrti, kontaktujte nás. Po domluvě jej kněz navštíví a udělí mu svátosti.
Svátost pomazání nemocných může přijmout pokřtěný člověk, který má vážnou nemoc nebo věk nad 60 let. Před přijetím svátosti je nutné přistoupit i ke svátosti smíření.

V případě potřeby osobního kontaktu s knězem volejte jejich osobní telefonní čísla.