Historie

Naše farnost byla původně součástí rozlehlé farnosti Kelč. V roce 1726 se Loučka od Kelče oddělila a stala se součásti nově vzniklé farnosti v Podhradní Lhotě, směřovala však k vytvoření vlastní duchovní správy. Roku 1778 se datuje postavení kostela. Začal zde působit kaplan Jan Černý, stal se také prvním samostatným duchovním správcem, protože Loučka byla roku 1784 vyfařena z farnosti Podhradní Lhota, a ustanovena samostatnou kuracií a patřily k ní Kunovice, Lázy, Podolí a Malá Lhota (Lhota u Kelče). Definitivně byla povýšena na samostatnou farnost r. 1854 a působil v ní farář i kooperátor. R. 1883 připadla Malá Lhota do farnosti Kelč. Farnost náleží k olomoucké arcidiecézi a k děkanátu Valašské Meziříčí.

Farní kostel byl do současné podoby postaven v roce 1778. Ze zámecké kaple se stal presbytář a k němu byla přistavěna z kamene chrámová loď. Kostel je 19,5 m dlouhý, 8 m široký a 7,5 m vysoký. Věž zakončená bání je vysoká 18 m. Chrám byl zasvěcen Dobrému Pastýři. V následujících letech byl udržován a opravován aniž by se změnil jeho vzhled. V roce 1929 byla zavedena elektřina, r. 1952 provedena generální oprava střechy a střešních oken. Vnitřní vybavení kostela bylo velice skromné a záviselo vždy na finančních možnostech farnosti. Hlavní oltář byl darován z farního kostela v Chropyni. Nad ním visel na stěně obraz Dobrého Pastýře. Nový oltář byl instalován spolu s novým hlavním obrazem v r. 1835 a sloužil do r. 1901, kdy jej nahradil 7 m vysoký masivní oltář z dubového dřeva se sochou Dobrého Pastýře uprostřed oveček a sochami sv. Cyrila a Metoděje a dvou andělů po stranách. Pochází z řezbářské dílny Antonína Čuby z Přerova. Oltář byl částečně pozlacen v r.1950.

Boční oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské byl pořízen v r. 1896. V kostele byla také kazatelna a křtitelnice. V pořadí třetí kazatelna byla z roku 1913 – dřevěná, s bohatým zlacením. Poslední křtitelnice je z r.1901 se sousoším Křtu Pána Ježíše v řece Jordánu.

Obrazovou výzdobou kostela byla Křížová cesta malovaná na plechu. Kromě obrazů dotvářely postupně vnitřek kostela sochy. Z r. 1892 jsou ve výklencích u hlavního oltáře sochy apoštolů Petra a Pavla, na stěnách sochy Božského Srdce, sv. Josefa, sv. Anny, sv.Františka a sv. Antonína.

Pavlač prošla rekonstrukcí v r. 1928. Byla zvýšena a rozšířena dopředu a tak vzniklo více místa na pavlači. Poslední varhany byly pořízeny v roce 1939 a jejich generální oprava proběhla v r. 1986.

Zvonů ve věži kostela se vystřídalo několik. V roce 1928 byl pořízen nový umíráček sv. Josef, váží 90 kg a má průměr 55 cm. V roce 2005 byl pořízen z darů zvon Panny Marie Ustavičné Pomoci, váží 150 kg.

V těsné blízkosti kostela byla roku 1780 postavena zděná přízemní fara. V roce 1859 byla přistavena místnost pro kooperátora (kaplanka). K faře patřily 2 zděné chlévy, stodola s dřevníkem, přilehlý dvůr a zahrada. V r.1890 byl založen z ekonomických důvodů živý hlohový plot.

Kromě kostela Dobrého Pastýře je ve farnosti filiální kaple v Kunovicích. Byla postavena v r. 1892 hned vedle nového hřbitova na náklady Obecního úřadu v Kunovicích a zasvěcena Božskému Srdci Páně. V kapli bylo povoleno konání pohřebních mší a podle zvláštní výsady také několik mší sv. během roku.

V naší farnosti působili tito kněží: