Vítejte na stránkách farnosti Loučka!

Farnost Loučka patří do děkanátu Valašské Meziříčí v olomoucké arcidiecézi. Tvoří ji obce Loučka, Kunovice, Podolí a Lázy. Farní kostel je zasvěcen Dobrému Pastýři. Hlavní pouť slavíme 4. neděli velikonoční.

Od 1. 7. 2013 je administrátorem farnosti P. Mgr. Ján Rimbala. Dojíždí zde z farnosti Branky, kde je také administrátorem farnosti Branky a bydlí na místní faře.

Informace a aktuality

Ohlášky

Ze zasedání farní rady:

Od 11. 5. se může bohoslužeb  zúčastnit 100 osob za dodržení daných podmínek. V našem kostele bude za těchto podmínek málo místa, proto v neděli dodržujte pokynů členů farní rady. Pokud bude kostel zaplněn, máme možnost zúčastnit se mše sv. venku poslechem z reproduktoru, který je instalován mezi dveřmi –  můžete si vzít i vlastní sedátko –  a pak také přijmout sv. přijímání. Pokud „patříte do ohrožené skupiny obyvatel“ (nemocní a senioři), zvažte, prosím, návštěvu bohoslužby a využijte přenosů v TV či rádiu.

Rozhovor Pod lampou ze dne 14. 3. 2020

O. Jan doporučuje farníkům a návštěvníkům stránek poslechnout si tento rozhovor.

14. 3. 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR, se i v naší farnosti ruší veřejné bohoslužby. Účast na pohřbu dobře zvažte.

Kněz je k zastižení na faře v Brankách nebo telefonu (737 025 221) pro udělení svátostí či jiné duchovní služby. Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu omluveni od fyzické účasti

na nedělních bohoslužbách. Sledovat mši sv. je možno např. přes TV NOE od 10:30, rádio Proglas od 9:00, na stránkách www.audiokostel.cz nebo www.hostyn.cz.

Při sledování nebo poslechu mše svaté můžete přijímat duchovně. Připojme se k modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele.

Tento čas prožijme v modlitbě, postu a hlavně sebedisciplíně v zájmu rychlého ukončení tohoto nouzového stavu. Celý svět se na výzvu svatého otce spojuje v modlitbě Slavného růžence a Korunky každý večer ve 20:00 hod.

Prosil bych vás o poctivé dodržování pokynů Vlády ČR a abyste den Páně slavili v rodinném kruhu. Za Vaši vstřícnost, trpělivost a disciplínu Vám děkuji.

Dne 19.3. v 10:00 hod. bude sloužena mše svatá ve Staré Boleslavi u Palladia země české, bude přenášena prostřednictvím TV Noe. U Matky Boží i sv. Josefa budeme prosit o ochranu české země, za lékaře a zdravotnický personál, dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi a za všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Čeští biskupové prosí věřící, aby se tento den modlili, postili a činili pokání za tento úmysl.

Jan Rimbala, administrátor

List o. arcibiskupa Jana Graubnera věřícím k nouzovému stavu

Domácí liturgie pro dospělé – nouzový stav

Domácí liturgie s dětmi – nouzový stav

 

Pastorační rada