Vítejte na stránkách farnosti Loučka!

Farnost Loučka patří do děkanátu Valašské Meziříčí v olomoucké arcidiecézi. Tvoří ji obce Loučka, Kunovice, Podolí a Lázy. Farní kostel je zasvěcen Dobrému Pastýři. Hlavní pouť slavíme 4. neděli velikonoční.

Od 1. 7. 2013 je administrátorem farnosti P. Mgr. Ján Rimbala. Dojíždí zde z farnosti Branky, kde je také administrátorem farnosti Branky a bydlí na místní faře.

Informace a aktuality

Ohlášky

Pastorační rada

Vyjádření k situaci

Otec Jan se k současné epidemiologické situaci v naší farnosti vyjádří v novém čísle farního časopisu Ovečky, které mají vyjít v brzké době.

Od 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14. října 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu. Od 14. října 00.00 hodin (tj. od zítřka) platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021): – vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se […]

Od 12. 10. 2020

Od 12.10. 2020 platí nové nařízení pro počet účastníků mše sv. . Na ni nově může 10 lidí, kromě těch, kteří slouží (kněz, kostelník, varhaník atp). Na mši sv. může přijít pouze rodina, která má  úmysl v ten den. Pokud by se daná rodina zúčastnila v menším počtu, zajistí si další osoby do počtu 10.

Do kostela se 6 R

Do kostela se 6 R

Pokyny pro „druhý“ nouzový stav

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vydal pro brněnskou diecézi pokyny. Doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii. „V kostelech a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté […]

Nedělní mše sv. opět v 8:00 hodin.