Intence

Prosinec 2018

Neděle 2. prosince 2018

Středa 5. prosince 2018
Za živou a zemřelou rodinu Zahradníkovu, Stoklasovu, Vojvodíkovu, Dvorskou a duše v očistci.

Pátek 7. prosince 2018
Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a šťastnou hodinu smrti.

Sobota 8. Prosince 2018 Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie

Neděle 9. prosince 2018
Za zemřelou Alžbětu Valovu, manžela a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 12. prosince 2018
Za živou a zemřelou rodinu Černínovu, Dragunovu, Sýkorovu a duše v očistci.

Neděle 16. prosince 2018
Za zemřelé kněze P. Antonína Němečka, P. Emila Bílka, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Středa 19. prosince 2018
Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 23. prosince 2018

Pondělí 24. prosince 2018
Úterý 25. prosince 2018 Boží hod vánoční
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 26. prosince 2018
Za zemřelého Štefana Huňadyho, rodiče, za zemřelého Zdeňka Hapku, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 30. prosince 2018 – svátek sv. Rodiny

Pondělí 31. prosince 2018
Za zemřelou rodinu Andělovu a Benyrškovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Listopad 2018

Pátek 2. listopadu 2018

Za zemřelé rodiče Klečkovy, Kocveldovy, zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 4. listopadu 2018
Za zemřelého Vladislava Huňku, dvoje rodiče a sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 7. listopadu 2018
Za zemřelého Karla Žídka, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Neděle 11. listopadu 2018
Za zemřelého Vladimíra Blablu, zemřelou rodinu Blablovu, Zápalačovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 14. listopadu 2018

Neděle 18. listopadu 2018
Za zemřelého Vojtěcha Capila, manželku, syna Rostislava, zemřelé rodiče, Capilovy a Přaslicovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Středa 21. listopadu 2018

Neděle 25. listopadu 2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále
Za zemřelého Františka Hrušku, rodiče Hruškovy a Stříteské a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdravé, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 28. listopadu 2018

 

Říjen 2018

Středa 3. října 2018

Za zemřelého Františka a Karla Žídkovy, troje rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 5. října 2018

Neděle 7. října 2018

Za zemřelou rodinu Stříteskou, Krutilovu, Lukášovu  a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 10. října 2018

Za  zemřelého Františka Sováka, rodiče, zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 14. října 2018

Za zemřelou Annu Blablovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence, snachu Jitku a duše v očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 17. října 2018

Za zemřelého Antonína a Františku Stříteské, syna, rodiče, sourozence z obou stran a duše v očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání,  ochranu  P. Marie.

Neděle 21. října 2018

Anežku a Rajmunda Škařupovy, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Za zemřelé Marie.

Středa 24. října 2018

 

Neděle 28. října 2018

 

Středa 31. října 2018

Za zemřelé Jindřišku a Františka Skýpalovy, sestru, dva bratry, rodinu Bravenou, Tvrdoňovu a Skýpalovu. Pro živou rodinu prosba za dar zdraví, víry a porozumění.

 

 

Září 2018
Neděle 2. září 2018
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 5. září 2018
Pátek 7. září 2018
Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Neděle 9. září 2018
Za živé a zemřelé farníky.
Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 12. září 2018
Za zemřelou Valerii Vítkovu, manžela, rodiče, sourozence z obou stran, syna Oldřicha, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 16. září 2018
Za živé a zemřelé poutníky štípské.

Středa 19. září 2018
Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie.

Neděle 23. září 2018
Za zemřelé Antonína a Marii Pšenicovy, Boženu a Františka Pavlínovy. K Panně Marii za ochranu a pomoc Boží pro rodiny Pšenicovu, Křenkovu, Černochovu a Skýpalovu.

Středa 26. září 2018
Za živou a zemřelou rodinu Mackovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 30. září 2018
Za zemřelou Alenu Navrátilovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

 

Srpen 2018

Středa 1. srpna  2018                                                                                                                                                Za  zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 3. srpna  2018                                                                                                                         

Neděle 5. srpna 2018                                                                                                                                                Za zemřelou Ludmilu Volkovu, rodiče, živou a zemřelou rodinu Volkovu. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 8. srpna 2018                                                                                                                                               Za  zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra Lubomíra, synovce Michala a duše v očistci. Za zemřelého Zdeňka Nováka a rodiče. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 12. srpna 2018                                                                                                                                       Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                            Za zemřelého Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci.. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 15. srpna 2018 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie                                                                     Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání,  ochranu  P. Marie a jednou šťastnou hodinu smrti.

Neděle 19. srpna 2018                                                                                                                                             Za zemřelé Františka a Annu Hruškovy, tři syny, dvě snachy, za rodiče Provazníkovy, jejich bratry a sestry a za celou živou rodinu.

Středa 22. srpna 2018                                                                                                                                       Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny  Marie.

Neděle 26. srpna 2018 

 

Středa 29. srpna 2018                                                                                                                                                                               

Červenec  2018

Neděle 1. července  2018                                                                                                                                 Za živé a zemřelé farníky.

Středa 4. července  2018                                                                                                                                        Za zemřelou  Aloisii Čtvrtníčkovu, manžela, Cecilii Horákovu, zemřelou rodinu a duše v očistci.               Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 5. července 2018                                                                                                                                 Za zemřelého Františka Mikulenku, rodiče z obou stran, za zemřelou Boženu Slimáčkovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 6. července 2018                                                                                                                                    Za zemřelého Dušana Gacíka, rodiče a duše v očistci. Za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro nemocné a ošetřovatele  ústavu v Prešově.

Neděle 8. července 2018                                                                                                                                         Za živé a zemřelé farníky. Za zemřelou rodinu Vojvodíkovu, Zahradníkovu, Stoklasovu a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 11. července   2018                                                                                                                                     Za zemřelou Marii Capilovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro  živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 15. července   2018                                                                                                                              Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                            Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu, Šoustalovu a duše v očistci. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 18. července   2018                                                                                                                                 Poděkování za dar zdraví pro celou živou rodinu s prosbou o další pomoc, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 22. července   2018                                                                                                                                    Za zemřelého Josefa Stříteského a rodiče, Františka Hrušku, rodiče a duše v očistci.   Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 25. července  2018                                                                                                                                  Za zemřelé Antonii a Rajmunda Šmudlovy, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny  Marie.

Neděle 29. července 2018                                                                                                                               Za živé a zemřelé farníky. Za zemřelého Václava Čajana, dvoje rodiče, vnučku a bratra. Za celou zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.                                                                                               

Červen 2018

Pátek 1. června  2018                                                                                                                                               Ke cti Božského srdce Páně. Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie a šťastnou hodinu smrti.                                                                                                                                                                                                                                                                       Neděle 3. června  2018                                                                                                                                    Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                                 Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci.. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 6. června  2018                                                                                                                                            Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 8. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Neděle 10. června  2018              Pouť Kunovice                                                                                                     Za živé a zemřelé farníky.

Středa 13. června   2018                                                                                                                                         Za rodiče Hanušovy, bratra Jana, za dar víry pro živou rodinu a ochranu Panny Marie..

Neděle 17. června   2018                                                                                                                                   Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                                 Za zemřelého Antonína a Marii Hruškovy, syna Antonína, dvoje rodiče a duše v očistci.  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro živou  rodinu.

Středa 20. června   2018                                                                                                                                        Za zemřelé Antonii a Rajmunda Škařupovy, syna, vnuka a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží  požehnání a ochranu P. Marie..

Neděle 24. června   2018                                                                                                                                        Za zemřelého Antonína Hrušku, manželku, dva syny a duše očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie..

Středa 27. června  2018                                                                                                                                    Za zemřelého Karla Žídka, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Za zemřelého Františka  Žídka, rodiče  a sourozence. Za živou a zemřelou rodinu Žídkovu a Škařupovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Květen 2018

Středa 2. května 2018
Za zemřelé Marii a Jana Hradilovy, jejich rodiče, sourozence, syna Vladimíra, zetě Petra a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 4 . května 2018
Za zemřelé rodiče Pšenicovy, Jiřího Černocha s rodiči, manžele Bušovy, manžele Bušovy,  Emu Hašovu s manželem  a duše v očistci. K Panně Marii za ochranu a Boží požehnání pro rodinu Pšenicovu, Černochovu, Křenkovu, Poláškovu i Skýpalovu.

Neděle 6. května 2018
Za zemřelé Josefa a Alenu Navrátilovy, zemřelou rodinu Navrátilovu,  Palovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 9. května  2018
Za zemřelého Josefa Mičkala, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání  a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 10. května 2018           Slavnost  Nanebevstoupení Páně
Za zemřelého Jaromíra Marečka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 13.  května 2018
Za živé a  zemřelé farníky.

Středa 16. května  2018
Za zemřelou rodinu Vojvodíkovu, Stoklasovu, Zahradníkovu, Pavelkovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 20. května  2018
Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci.  Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 23. května  2018
Za zemřelou rodinu Vašíčkovu, Andrýsovu, Doležalovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 27. května  2018
Za zemřelého Josefa Kundráta, dva bratry, synovce Petra, živou a zemřelou rodinu Kundrátovu, Šmídovu a za duše v očistci.

Středa 30. května 2018
Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu s prosbou o další pomoc a zemřelé rodiče.

 

Duben 2018

Neděle 1. dubna  – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                                                     Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 2. dubna- Pondělí velikonoční                                                                                                      Za zemřelého  Augustina Minarčíka, dvoje rodiče a sourozence. Za zemřelou sestru Ludmilu, bratra Františka a duše v očistci. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 4. dubna                                                                                                                                                          Za zemřelé  Antonii a Karla Jankotovy, rodiče,  sourozence, zetě, rodinu Pařenicovu a Rajnochovu. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu  P. Marie.

Pátek 6. dubna                                                                                                                                                            Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání, ochranu P. Marie a šťastnou hodinu smrti.

Neděle 8. dubna                                                                                                                                                         Za živé a zemřelé farníky. K Božímu milosrdenství za zemřelé Vojtěcha a Annu Navrátilovy, dvoje rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou   rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 9. dubna – Slavnost Zvěstování Páně                                                                                            

Středa 11. dubna                                                                                                                                                        Za zemřelou Marii Capilovu, manžela, rodiče, sourozence   z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 15. dubna                                                                                                                                                       Za zemřelého Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví,  Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 18. dubna                                                                                                                                                        Za zemřelou Valerii Vítkovu, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a snachu Marii. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 22. dubna – slavnost Dobrého Pastýře – pouť farnost                                                              Za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela.

Středa 25. dubna                                                                                                                                                       Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Neděle 29. dubna                                                                                                                                                      Za zemřelého Vojtěcha a Marii Capilovy, syna Rostislava, zemřelou  rodinu Capilovu, Přaslicovu a duše  v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu  P. Marie.


Březen 2018

Pátek 2. března
Za zemřelého Josefa Krutila, Bedřicha Lukáše, rodiče a zemřelou rodinu Stříteskou. Pro živé rodiny dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 5. března
Za zemřelého Františka Blablu, manželku, rodiče a sourozence z obou stran, snachu Jitku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 7. března
Za zemřelé Aloise a Růženu Hruškovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 11. března
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 14. března
Za zemřelé Františku a Antonína Stříteské, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 18. března
Za zemřelé rodiče Palacké, Trčkovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 19. března – Slavnost sv. Josefa
Středa 22. března
Za zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra, synovce a duše v očistci. Za zemřelého Zdeňka Nováka a rodiče. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie..

Neděle 25. března – Květná neděle
Za zemřelé Jana a Zdenku Hanušovy, syna Jana, duše v očistci, za ochranu P. Marie
pro živou rodinu.

Středa 28. března
Za zemřelou rodinu Andělovu, Benyrškovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Čtvrtek 29. března – Zelený čtvrtek
Za kněžský a řeholní dorost. Za mír a pokoj v celém světě.

Pátek 30. března – Velký pátek

Sobota 31. března – Bílá sobota

 

Únor 2018

Pátek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu
Volný úmysl

Neděle 4. února
Za zemřelého Josefa Sehnala, rodiče Sehnalovy, Kratochvílovy a Hruškovy. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 7. února
Za zemřelého Františka Sováka, rodiče, zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci.
Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 11. února
Za zemřelé rodiče Pšenicovy, duše v očistci, za dar zdraví pro živou rodinu Pšenicovu, Černochovu, Křenkovu a Skýpalovu.

Středa 14. února – Popeleční středa
Volný úmysl

Neděle 18. února
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 21. února
Volný úmysl

Neděle 25. února
Volný úmysl

Středa 28. února
Za zemřelé Anežku a Rajmunda Škařupovy, rodiče, sourozence, dva zetě a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

 

Leden 2018

Pondělí 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 3. ledna
Na úmysl dárce.

Sobota 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Zatím volná

Neděle 7 . ledna – Svátek Křtu Páně
Za zemřelého Vladimíra Blablu, Jana Zapalače a Severina Vosola, zemřelou rodinu Blablovu a Zapalačovu. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, B. požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 10. ledna
Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu, Šustalovu, Dankovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 14. ledna
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 17. ledna
Ze zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 21. ledna
Za zemřelou Marii Pšenicovu, manžela, dva syny, dceru, zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 24. ledna
Za zemřelou Marii Nevrlou, manžela, syna, zetě Miloslava Štajnera a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 28. ledna
Zatím volná

Středa 31. ledna
Zatím volná

 

 

 

 

 

 

 

 

Otčenáš člověka se „stoupající životní úrovní“

Otče můj,

starej se o mne, aby se mi dobře dařilo,

ale zůstaň na nebesích

a nepleť se příliš do mých záležitostí.

Posvěť se jméno mé,

ať je známé, vážené, oblíbené a ctěné

– zvláště u těch na kterých mi záleží.

Přijď království mé,

můj úspěch, ať se rozšíří můj vliv,

ani pro tebe přece není nic důležitějšího než já.

Buď vůle má,

abych dosáhl toho, co mám v úmyslu,

potom snad občas udělám i to, co chceš ty.

Jako v nebi, tak i na zemi jsi mrtvý a bezvýznamný.

Můj chleba je jistější v mé peněžence a ve spořitelně.

Kdybys snad ráčil náhodou k tomu něco přidat, bylo by to sice překvapení,   a nic bych proti tomu neměl; výhra ve sportce nebo loterii by posílila mou důvěru ve tvou prozřetelnost. Ale v důležitých věcech se spoléhám sám na sebe, tady žádné blouznění nepomůže. Víš přece, že člověk nemůže být živ jen chlebem, a já přece chci žít jako ostatní, kteří si mohou všechno dovolit.

Odpuštění nepotřebuji,

jsem slušný člověk, nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl, nikomu jsem neublížil. Nikdo mi nic nedaroval, já tady nejsem nikomu nic dlužen. Nebuď pomstychtivý, ale snaž se být ke mně tak velkodušný jako jsem já se svým mrzutým obličejem k druhým.

A neuveď mě do neštěstí,

a když sesíláš katastrofy, tak jen těm druhým.

Ale zbav mne zloby mých nepřátel.

Neboť mé je království i moc a nejsem jen tak někdo.

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, Cor Jesu, Český Těšín