Foto 2013

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografie s Vaší osobou, prosím, oznamte to na adresu: webfaloucka(at)gmail.com

Rok: 2014 | 2013

Prosinec 2013: Vánoční zpívání v nemocnici

Listopad 2013: Benefiční koncert

6. 10. 2013: Poděkování za úrodu

7.9.2013: Pouť do Štípy

16. 6. 2013: Farní den

2. 6. 2013: Boží Tělo