Intence

Listopad 2018

Pátek 2. listopadu 2018
Za zemřelé rodiče Klečkovy, Kocveldovy, zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 4. listopadu 2018
Za zemřelého Vladislava Huňku, dvoje rodiče a sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 7. listopadu 2018
Za zemřelého Karla Žídka, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Neděle 11. listopadu 2018
Za zemřelého Vladimíra Blablu, zemřelou rodinu Blablovu, Zápalačovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 14. listopadu 2018

Neděle 18. listopadu 2018
Za zemřelého Vojtěcha Capila, manželku, syna Rostislava, zemřelé rodiče, Capilovy a Přaslicovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Středa 21. listopadu 2018

Neděle 25. listopadu 2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále
Za zemřelého Františka Hrušku, rodiče Hruškovy a Stříteské a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdravé, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 28. listopadu 2018

 

Říjen 2018

Středa 3. října 2018

Za zemřelého Františka a Karla Žídkovy, troje rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 5. října 2018

Neděle 7. října 2018

Za zemřelou rodinu Stříteskou, Krutilovu, Lukášovu  a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 10. října 2018

Za  zemřelého Františka Sováka, rodiče, zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 14. října 2018

Za zemřelou Annu Blablovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence, snachu Jitku a duše v očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 17. října 2018

Za zemřelého Antonína a Františku Stříteské, syna, rodiče, sourozence z obou stran a duše v očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání,  ochranu  P. Marie.

Neděle 21. října 2018

Anežku a Rajmunda Škařupovy, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Za zemřelé Marie.

Středa 24. října 2018

 

Neděle 28. října 2018

 

Středa 31. října 2018

Za zemřelé Jindřišku a Františka Skýpalovy, sestru, dva bratry, rodinu Bravenou, Tvrdoňovu a Skýpalovu. Pro živou rodinu prosba za dar zdraví, víry a porozumění.

 

 

Září 2018
Neděle 2. září 2018
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 5. září 2018
Pátek 7. září 2018
Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Neděle 9. září 2018
Za živé a zemřelé farníky.
Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 12. září 2018
Za zemřelou Valerii Vítkovu, manžela, rodiče, sourozence z obou stran, syna Oldřicha, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 16. září 2018
Za živé a zemřelé poutníky štípské.

Středa 19. září 2018
Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie.

Neděle 23. září 2018
Za zemřelé Antonína a Marii Pšenicovy, Boženu a Františka Pavlínovy. K Panně Marii za ochranu a pomoc Boží pro rodiny Pšenicovu, Křenkovu, Černochovu a Skýpalovu.

Středa 26. září 2018
Za živou a zemřelou rodinu Mackovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 30. září 2018
Za zemřelou Alenu Navrátilovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

 

Srpen 2018

Středa 1. srpna  2018                                                                                                                                                Za  zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 3. srpna  2018                                                                                                                         

Neděle 5. srpna 2018                                                                                                                                                Za zemřelou Ludmilu Volkovu, rodiče, živou a zemřelou rodinu Volkovu. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 8. srpna 2018                                                                                                                                               Za  zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra Lubomíra, synovce Michala a duše v očistci. Za zemřelého Zdeňka Nováka a rodiče. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 12. srpna 2018                                                                                                                                       Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                            Za zemřelého Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci.. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 15. srpna 2018 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie                                                                     Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání,  ochranu  P. Marie a jednou šťastnou hodinu smrti.

Neděle 19. srpna 2018                                                                                                                                             Za zemřelé Františka a Annu Hruškovy, tři syny, dvě snachy, za rodiče Provazníkovy, jejich bratry a sestry a za celou živou rodinu.

Středa 22. srpna 2018                                                                                                                                       Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny  Marie.

Neděle 26. srpna 2018 

 

Středa 29. srpna 2018                                                                                                                                                                               

Červenec  2018

Neděle 1. července  2018                                                                                                                                 Za živé a zemřelé farníky.

Středa 4. července  2018                                                                                                                                        Za zemřelou  Aloisii Čtvrtníčkovu, manžela, Cecilii Horákovu, zemřelou rodinu a duše v očistci.               Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 5. července 2018                                                                                                                                 Za zemřelého Františka Mikulenku, rodiče z obou stran, za zemřelou Boženu Slimáčkovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 6. července 2018                                                                                                                                    Za zemřelého Dušana Gacíka, rodiče a duše v očistci. Za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro nemocné a ošetřovatele  ústavu v Prešově.

Neděle 8. července 2018                                                                                                                                         Za živé a zemřelé farníky. Za zemřelou rodinu Vojvodíkovu, Zahradníkovu, Stoklasovu a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 11. července   2018                                                                                                                                     Za zemřelou Marii Capilovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro  živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 15. července   2018                                                                                                                              Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                            Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu, Šoustalovu a duše v očistci. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 18. července   2018                                                                                                                                 Poděkování za dar zdraví pro celou živou rodinu s prosbou o další pomoc, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 22. července   2018                                                                                                                                    Za zemřelého Josefa Stříteského a rodiče, Františka Hrušku, rodiče a duše v očistci.   Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 25. července  2018                                                                                                                                  Za zemřelé Antonii a Rajmunda Šmudlovy, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny  Marie.

Neděle 29. července 2018                                                                                                                               Za živé a zemřelé farníky. Za zemřelého Václava Čajana, dvoje rodiče, vnučku a bratra. Za celou zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.                                                                                               

Červen 2018

Pátek 1. června  2018                                                                                                                                               Ke cti Božského srdce Páně. Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie a šťastnou hodinu smrti.                                                                                                                                                                                                                                                                       Neděle 3. června  2018                                                                                                                                    Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                                 Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci.. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 6. června  2018                                                                                                                                            Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 8. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Neděle 10. června  2018              Pouť Kunovice                                                                                                     Za živé a zemřelé farníky.

Středa 13. června   2018                                                                                                                                         Za rodiče Hanušovy, bratra Jana, za dar víry pro živou rodinu a ochranu Panny Marie..

Neděle 17. června   2018                                                                                                                                   Za živé a zemřelé farníky.                                                                                                                                                 Za zemřelého Antonína a Marii Hruškovy, syna Antonína, dvoje rodiče a duše v očistci.  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc pro živou  rodinu.

Středa 20. června   2018                                                                                                                                        Za zemřelé Antonii a Rajmunda Škařupovy, syna, vnuka a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží  požehnání a ochranu P. Marie..

Neděle 24. června   2018                                                                                                                                        Za zemřelého Antonína Hrušku, manželku, dva syny a duše očistci.  Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie..

Středa 27. června  2018                                                                                                                                    Za zemřelého Karla Žídka, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Za zemřelého Františka  Žídka, rodiče  a sourozence. Za živou a zemřelou rodinu Žídkovu a Škařupovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Květen 2018

Středa 2. května 2018
Za zemřelé Marii a Jana Hradilovy, jejich rodiče, sourozence, syna Vladimíra, zetě Petra a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 4 . května 2018
Za zemřelé rodiče Pšenicovy, Jiřího Černocha s rodiči, manžele Bušovy, manžele Bušovy,  Emu Hašovu s manželem  a duše v očistci. K Panně Marii za ochranu a Boží požehnání pro rodinu Pšenicovu, Černochovu, Křenkovu, Poláškovu i Skýpalovu.

Neděle 6. května 2018
Za zemřelé Josefa a Alenu Navrátilovy, zemřelou rodinu Navrátilovu,  Palovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 9. května  2018
Za zemřelého Josefa Mičkala, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání  a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 10. května 2018           Slavnost  Nanebevstoupení Páně
Za zemřelého Jaromíra Marečka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 13.  května 2018
Za živé a  zemřelé farníky.

Středa 16. května  2018
Za zemřelou rodinu Vojvodíkovu, Stoklasovu, Zahradníkovu, Pavelkovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 20. května  2018
Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci.  Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 23. května  2018
Za zemřelou rodinu Vašíčkovu, Andrýsovu, Doležalovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 27. května  2018
Za zemřelého Josefa Kundráta, dva bratry, synovce Petra, živou a zemřelou rodinu Kundrátovu, Šmídovu a za duše v očistci.

Středa 30. května 2018
Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu s prosbou o další pomoc a zemřelé rodiče.

 

Duben 2018

Neděle 1. dubna  – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                                                     Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 2. dubna- Pondělí velikonoční                                                                                                      Za zemřelého  Augustina Minarčíka, dvoje rodiče a sourozence. Za zemřelou sestru Ludmilu, bratra Františka a duše v očistci. Pro  živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 4. dubna                                                                                                                                                          Za zemřelé  Antonii a Karla Jankotovy, rodiče,  sourozence, zetě, rodinu Pařenicovu a Rajnochovu. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu  P. Marie.

Pátek 6. dubna                                                                                                                                                            Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání, ochranu P. Marie a šťastnou hodinu smrti.

Neděle 8. dubna                                                                                                                                                         Za živé a zemřelé farníky. K Božímu milosrdenství za zemřelé Vojtěcha a Annu Navrátilovy, dvoje rodiče,  sourozence a duše v očistci. Pro živou   rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 9. dubna – Slavnost Zvěstování Páně                                                                                            

Středa 11. dubna                                                                                                                                                        Za zemřelou Marii Capilovu, manžela, rodiče, sourozence   z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 15. dubna                                                                                                                                                       Za zemřelého Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví,  Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 18. dubna                                                                                                                                                        Za zemřelou Valerii Vítkovu, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a snachu Marii. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 22. dubna – slavnost Dobrého Pastýře – pouť farnost                                                              Za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela.

Středa 25. dubna                                                                                                                                                       Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Neděle 29. dubna                                                                                                                                                      Za zemřelého Vojtěcha a Marii Capilovy, syna Rostislava, zemřelou  rodinu Capilovu, Přaslicovu a duše  v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu  P. Marie.


Březen 2018

Pátek 2. března
Za zemřelého Josefa Krutila, Bedřicha Lukáše, rodiče a zemřelou rodinu Stříteskou. Pro živé rodiny dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 5. března
Za zemřelého Františka Blablu, manželku, rodiče a sourozence z obou stran, snachu Jitku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 7. března
Za zemřelé Aloise a Růženu Hruškovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 11. března
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 14. března
Za zemřelé Františku a Antonína Stříteské, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 18. března
Za zemřelé rodiče Palacké, Trčkovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 19. března – Slavnost sv. Josefa
Středa 22. března
Za zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra, synovce a duše v očistci. Za zemřelého Zdeňka Nováka a rodiče. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie..

Neděle 25. března – Květná neděle
Za zemřelé Jana a Zdenku Hanušovy, syna Jana, duše v očistci, za ochranu P. Marie
pro živou rodinu.

Středa 28. března
Za zemřelou rodinu Andělovu, Benyrškovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie

Čtvrtek 29. března – Zelený čtvrtek
Za kněžský a řeholní dorost. Za mír a pokoj v celém světě.

Pátek 30. března – Velký pátek

Sobota 31. března – Bílá sobota

 

Únor 2018

Pátek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu
Volný úmysl

Neděle 4. února
Za zemřelého Josefa Sehnala, rodiče Sehnalovy, Kratochvílovy a Hruškovy. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 7. února
Za zemřelého Františka Sováka, rodiče, zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci.
Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 11. února
Za zemřelé rodiče Pšenicovy, duše v očistci, za dar zdraví pro živou rodinu Pšenicovu, Černochovu, Křenkovu a Skýpalovu.

Středa 14. února – Popeleční středa
Volný úmysl

Neděle 18. února
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 21. února
Volný úmysl

Neděle 25. února
Volný úmysl

Středa 28. února
Za zemřelé Anežku a Rajmunda Škařupovy, rodiče, sourozence, dva zetě a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

 

Leden 2018

Pondělí 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 3. ledna
Na úmysl dárce.

Sobota 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Zatím volná

Neděle 7 . ledna – Svátek Křtu Páně
Za zemřelého Vladimíra Blablu, Jana Zapalače a Severina Vosola, zemřelou rodinu Blablovu a Zapalačovu. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, B. požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 10. ledna
Za živou a zemřelou rodinu Foltýnovu, Šustalovu, Dankovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 14. ledna
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 17. ledna
Ze zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 21. ledna
Za zemřelou Marii Pšenicovu, manžela, dva syny, dceru, zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 24. ledna
Za zemřelou Marii Nevrlou, manžela, syna, zetě Miloslava Štajnera a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 28. ledna
Zatím volná

Středa 31. ledna
Zatím volná

 

Prosinec 2017

Pátek 1. prosince
Za živé a zemřelé farníky.

Neděle 3. prosince
Za zemřelé Jana a Zdenku Hanušovy, syna Jana a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 7. prosince
Za zemřelého Antonína Hrušku, manželku, dva syny a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 8. prosince–slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle 10. prosince
Za zemřelé Jana a Alžbětu Valových a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 13. prosince
Za zemřelou rodinu Andělovu a Benyrškovu a duše v očistci. Pro živé rodiny Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 17. prosince
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 20. prosince
Za zemřelou Marii Foltovou, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 24. prosince
Za Anežku Příkaskou, manžela, rodiče, za Václava Ševelu. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 24. prosince – Půlnoční mše sv.
Za živé a zemřelé farníky.

Pondělí 25. prosince – Slavnost Narození Páně
Za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela.

Úterý 26. prosince
Za zemřelého Augustina Minarčíka, dvoje rodiče, sourozence, sestru Ludmilu, bratra Františka a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 27. prosince
Za zemřelého Štefana Huňadyho a rodiče. Za zemřelého Zdeňka Hapku, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 31. prosince – sv. Svaté rodiny
Za farnost – na poděkování za dary a milosti přijaté v uplynulém roce s prosbou o posilu ve víře a Boží požehnání do nastávajícího roku.

Listopad 2017

Středa 1. listopadu – Slavnost všech svatých
Za zemřelé rodiče Klečkovy a zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pátek 3. listopadu

Neděle 5. Listopadu
Za zemřelého Vladislava Huňku, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 8. listopadu
Za zemřelého Rudolfa Staňka, manželku, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 12. listopadu
Za zemřelého Vladimíra Blablu, zemřelou rodinu Blablovu , Zapalačovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Středa 15. listopadu
Za zemřelé Karla a Františka Žídkovy, sourozence, troje rodiče a duše v očistci.

Neděle 19. listopadu
Za zemřelého Vojtěcha Capila, manželku, syna Rostislava, zemřelé rodiče Capilovy, Přaslicovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 22. listopadu
Za zemřelého Josefa Kundráta, dva bratry, synovce Petra, živou a zemřelou rodinu Kundrátovu, Šmídovu a duše v očistci.

Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále
Za zemřelé Vojtěcha a Annu Navrátilovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 29. listopadu

Říjen 2017

Neděle 1.října
Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 4. října
Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Pátek 6. října
Za živé a zemřelé farníky.

Neděle 8. října
Za zemřelého Vladimíra Vašíčka, dvoje rodiče, bratra Stanislava. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a poděkování P. Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu.

Středa 11. října
Za zemřelého Františka Sováka, rodiče a zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci.
Pro živé rodiny dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 15. října
Za zemřelého Františka Blablu, manželku, dvoje rodiče, sourozence, snachu Jitku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 18. října
Za zemřelého Břetislava Adama, dvoje rodiče a sourozence, švagra a duše v očistci.
Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 22. října
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 25. října
Za zemřelé Anežku a Rajmunda Škařupovy, jejich rodiče, sourozence, 2 zetě a duše v očistci.

Neděle 29. října
Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Září 2017

Pátek 1. září
Za zemřelé Antonína a Františku Stříteských, syna, sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 3. září
Za zemřelého Josefa Kundráta, dva bratry, synovce Petra, zemřelou rodinu Kundrátovu, Šmídovu a duše v očistci. Na poděkování za dar života. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 6. září
Za zemřelou Marii Foltovu, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 10. září
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 13. září
Za zemřelou Marii Nevrlou, manžela, syna, zetě Miloslava Štajnara a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 17. září
Za živé a zemřelé poutníky štípské.

Středa 20. září
Za zemřelé Antonína a Marii Pšenicovy, rodinu Pavlínovu. S prosbou o Boží požehnání
k P. Marii za živou rodinu Pšenicovu, Křenkovu, Skýpalovu a Černochovu.

Neděle 24. září
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o dar zdraví,, Boží požehnání, ochranu Panny Marie do dalších let.

Středa 27. září
Za zemřelé Oldřicha a Valerii Vítkovy, rodiče a sourozence z obou stran, snachu Marii a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 28. září – Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
Za živou a zemřelou rodinu Mackovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Srpen 2017

Středa 2. srpna
Na úmysl dárce.

Pátek 4. srpna
Za zemřelého Josefa Čubu, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví,
Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 6. srpna
Za zemřelé Františka a Annu Hruškovy, tři syny, dvě snachy, rodiče Provazníkovy,
jejich bratry a sestry a celou živou rodinu.

Středa 9. srpna
Za zemřelého Františka Mikulenku, rodiče z obou stran, za zemřelou Boženu Slimáčkovou. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží ochranu a duše v očistci.

Neděle 13. srpna
Za živé a zemřelé farníky.

Úterý 15. srpna – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
K Panně Marii za kněžská a řeholní povolání a za dar víry celého národa.

Středa 16. srpna
Za zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra, synovce a duše v očistci. Zemřelého Zdeňka Nováka. Pro živou rodinu dar zdraví a pomoc Boží.

Neděle 20. srpna
Za zemřelé Rajmunda a Antonii Šmudlovy, syna Františka, vnuka a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 23. srpna
Za zemřelou Marii Capilovou, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 27. srpna
Za zemřelého Josefa Kundráta, syna Jiřího, za rodiče a sourozence z obou stran a duše
v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 30. srpna
Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Boží požehnání a ochranu P. Marie.

 

Červenec 2017

Neděle 2. července
Za zemřelého Karla a Františka Žídka, troje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Za zemřelou Marii Foltovou, manžela, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 7. července

Neděle 9. července
Za zemřelého Václava Čajana, dvoje rodiče, vnučku, bratra, zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, B. požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 12. července
Za zemřelou Helenu Melichárkovou, Františku Jemelíkovou, bratra Vojtěcha Pilaře, manželku Annu a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 16. července
Za zemřelou Ludmilu Volkovou, dvoje rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 19. července
Za zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 23. července
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 26. července
Za zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie a jednou šťastnou hodinu smrti.

Neděle 30. července
Za Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Červen 2017

Pátek 2. června
Za zemřelé Jana a Zdenku Hanušovy, syna Jana a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 4. června – Slavnost seslání Ducha Svatého
Za zemřelého Antonína Hrušku, manželku, dva syny a duše v očistci, Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 8. června
Za zemřelého Antonína Hrušku, manželku, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu
pro celou živou rodinu.

Neděle 11. Června – Slavnost Nejsvětější Trojice
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 14. června
Za zemřelého Vladislava Pastrnka, manželku Marii, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 15. června – Slavnost Těla a Krve Páně

Pondělí 19. června – adorační den farnosti

Neděle 18. června
Za zemřelé Antonii a Rajmunda Šmudlovy, syna Františka, vnuka a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 21. června
Za zemřelé Aloise a Marii Navrátilovy, dceru Ludmilu, dva syny, rodiče z obou stran,
zemřelou rodinu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, B.požehnání a ochranu P.Marie.

Pátek 23. června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota 24, června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 25. června
Středa 28. června
Za zemřelou Aloisii Čtvrtníčkovou, manžela a duše v očistci, Cecílii Horákovou a zemřelou rodinu. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla

 

Květen  2017

Středa 3. května
Za živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a šťastnou hodinu smrti. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.
Pátek 5. května
Za zemřelé Jana a Marii Hradilovy, jejich sourozence, rodiče, syna Vladimíra, zetě Petra a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.
Neděle 7. května – slavnost Dobrého Pastýře – pouť farnosti
Za živé a zemřelé farníky.
Středa 10. května
Za zemřelého Petra Vojvodíka, rodiče, zemřelou rodinu Stoklasovu a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 14. května
Za živé a zemřelé farníky.
Středa 17. května
Za zemřelé rodiny Černochovu, Bušovu, Hašovu, Pšenicovu a duše v očistci. Prosba o Boží požehnání pro živé rodiny.
Neděle 21. května
Za zemřelé Tomáše a Marii Kundrátovy, syna Josefa, dceru Marii, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.
Středa 24. května
Za zemřelou rodinu Vašíčkovu, Andrýsovu, Doležalovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 25. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za zemřelou Marii Marečkovu, manžela, 2 syny, dceru a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.
Neděle 28. května
Za zemřelého Františka Marečka, manželku, syna a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, B. požehnání a ochranu P.Marie. Za zemřelého Ludvíka Kobidu a manželku.

Středa 31. května
Za zemřelou Marii Škařupovu, maminku, bratra a duše v očistci. Za zemřelou Marii Bartoňovu.

Duben 2017

Neděle 2. dubna
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 5. dubna
Za zemřelého kněze Antonína Němečka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 7. dubna
Za živé a zemřelé farníky.

Neděle 9. dubna – Květná neděle
Za zemřelého Jaromíra Sehnala, manželku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 12. dubna
Za zemřelé Jana a Alžbětu Valovy. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Čtvrtek 13. dubna – Zelený čtvrtek

Pátek 14. dubna – Velký pátek

Sobota 15. dubna – Bílá sobota
Za kněžský a řeholní dorost. Za mír a pokoj v celém světě.

Neděle 16. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za farníky a dobrodince kostela.

Pondělí 17. dubna –Velikonoční pondělí
Za zemřelého Augustina Minarčíka, dvoje rodiče a sourozence, zemřelou sestru Ludmilu, bratra Františka a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 19. dubna
Za zemřelé Valerii a Oldřicha Vítkovy, rodiče a sourozence z obou stran, snachu Marii a duše
v očistci. Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 23. dubna
Za zemřelého Vojtěcha Capila, manželku, syna Rostislava, zemřelou rodinu Capilovu, Přaslicovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 26. dubna
Za zemřelou Miladu Černínovou, manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 30. dubna
K Božímu milosrdenství za zemřelé Vojtěcha a Annu Navrátilovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Březen 2017

Středa 1. března – Popeleční středa
Za zemřelé Aloise a Růženu Hruškovy a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 3. března
Za zemřelé Rajmunda a Anežku Škařupovy, rodiče z obou stran, sourozence, dva zetě a duše v očistci. Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 5. března
Za živé a zemřelé farníky.

Středa 8. března
Za zemřelou Františku Stříteskou, manžela, syna, sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 12. března
Za zemřelého Františka Blablu, manželku, dvoje rodiče, snachu Jitku a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 15. března
Za zemřelého Josefa Dorotíka, otce, bratra Lubomíra, synovce Michala a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Za zemřelého Zdeňka Nováka a rodiče.

Neděle 19. března
Za zemřelého Josefa Navrátila, zemřelou rodinu Navrátilovu, Palovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pondělí 20. března – Slavnost sv. Josefa

Středa 22. března
Za zemřelou rodinu Andělovu, Benyrškovu a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Sobota 25. března – Slavnost Zvěstování Páně

Neděle 26. března
Za zemřelého Josefa Kundráta, dva bratry, synovce Petra, zemřelou rodinu Kundrátovu, Šmídovu
a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 29. března
Za zemřelé Antonii a Karla Jankotovy, zetě, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Únor 2017

Středa 1. února
Za zemřelou Marii Capilovu, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Pátek 3. února
Za živé a zemřelé farníky.

Neděle 5. února
Za zemřelou Andělu Maleňákovou, manžela, syny a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 8. února
Za zemřelého Františka Sováka, rodiče, zemřelou rodinu Holíkovu a duše v očistci.
Pro živé rodiny za dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 12. února
Za zemřelé Marii a Antonína Pšenicovy, rodiče a duše v očistci. Za živou rodinu prosba o ochranu P. Marie a Boží požehnání.

Středa 15. února
Za zemřelou Magdalenu Housírkovou, manžela, děti, dvoje rodiče a sourozence, duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 19. února
Za zemřelé rodiče Trčkovy a Palacké. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 22. února
Za zemřelého kněze Emila Bílka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Neděle 26. února
Za zemřelého Josefa Krutila, Josefa Stříteského, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Pro živou rodinu dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Leden 2017

Neděle 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela.

Středa 4. ledna
Za živou a zemřelou rodinu Jiříčkovu, Březovjákovu a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Pátek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Za zemřelou rodinu Zahradníkovo, Stoklasovu, Vojvodíkovu a duše v očistci. Pro živé rodiny Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 8 . ledna – Svátek Křtu Páně
Za zemřelého Rudolfa Staňka, manželku, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 11. ledna
Za zemřelého Milana Pojezdalu, duše v očistci a na obrácení hříšníků.

Neděle 15. ledna
Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa 18. ledna
Za zemřelou Marii Nevrlou, manžela, syna, zetě Miloslava Štajnera a duše v očistci. Pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 22. ledna
Za zemřelou Marii Pšenicovu, manžela, dva syny, dceru, zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Středa 25. ledna
Ze zemřelého Jaroslava Šindelka, rodiče, sourozence a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

Neděle 29. ledna
Za zemřelého Dušana Gacíka, rodiče a duše v očistci. Pro živou rodinu dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otčenáš člověka se „stoupající životní úrovní“

Otče můj,

starej se o mne, aby se mi dobře dařilo,

ale zůstaň na nebesích

a nepleť se příliš do mých záležitostí.

Posvěť se jméno mé,

ať je známé, vážené, oblíbené a ctěné

– zvláště u těch na kterých mi záleží.

Přijď království mé,

můj úspěch, ať se rozšíří můj vliv,

ani pro tebe přece není nic důležitějšího než já.

Buď vůle má,

abych dosáhl toho, co mám v úmyslu,

potom snad občas udělám i to, co chceš ty.

Jako v nebi, tak i na zemi jsi mrtvý a bezvýznamný.

Můj chleba je jistější v mé peněžence a ve spořitelně.

Kdybys snad ráčil náhodou k tomu něco přidat, bylo by to sice překvapení,   a nic bych proti tomu neměl; výhra ve sportce nebo loterii by posílila mou důvěru ve tvou prozřetelnost. Ale v důležitých věcech se spoléhám sám na sebe, tady žádné blouznění nepomůže. Víš přece, že člověk nemůže být živ jen chlebem, a já přece chci žít jako ostatní, kteří si mohou všechno dovolit.

Odpuštění nepotřebuji,

jsem slušný člověk, nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl, nikomu jsem neublížil. Nikdo mi nic nedaroval, já tady nejsem nikomu nic dlužen. Nebuď pomstychtivý, ale snaž se být ke mně tak velkodušný jako jsem já se svým mrzutým obličejem k druhým.

A neuveď mě do neštěstí,

a když sesíláš katastrofy, tak jen těm druhým.

Ale zbav mne zloby mých nepřátel.

Neboť mé je království i moc a nejsem jen tak někdo.

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, Cor Jesu, Český Těšín