Dětské mše sv.

Každý první  pátek v měsíci je pro děti sloužena mše sv. v 16 hodin. Plakátek